Dziennik biblioteki szkolnej

 
  Oceń:
  Włóż do koszyka

  Dodaj do koszyka

  Cena: 15,00 zł

  Płatność przelewem, online lub kartą. Dla szkół możliwość płatności na podstawie faktury.

  Wlóż do przechowalni

  Dodaj do przechowalni

  Produkt będzie czekał w przechowalni, byś mógł zamówić go później.

  Opis

  Zapisz, co robisz! Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokumentowanie swojej pracy.

  Dziennik Biblioteki Szkolnej powstał w wyniku dyskusji doświadczonych nauczycieli bibliotekarzy, odpowiada na potrzeby dokumentowania pracy nowoczesnej biblioteki, która gromadzi i udostępnia różnorodne zbiory oraz zasoby internetu, prowadzi pracę pedagogiczną.

   

  Podstawowe zmiany w stosunku do "starego" dziennika

  • Wyeliminowano odwołania do nieaktualnych przepisów prawnych.
  • Rozszerzono rubrykę określającą godziny otwarcia i czas pracy osób zatrudnionych
   w bibliotece - uwzględniono m.in. fakt, że biblioteka nie musi się składać tylko
   z wypożyczalni i czytelni, że czas pracy poszczególnych osób może się w trakcie roku szkolnego zmieniać.
  • Rubrykę Roczny plan pracy biblioteki zastąpiono obszerniejszymi Zamierzeniami.
  • W dziale Dziennik zajęć zrezygnowano
   z podziału tygodniowego, zlikwidowano obowiązek wyszczególniania liczby wypożyczeń
   z podziałem na literaturę piękną
   i popularnonaukową, wprowadzono za to możliwość odnotowywania stopnia wykorzystania innych materiałów oraz źródeł (np. płyty CD, internet).
  • Wprowadzono dział Realizacja zajęć, co pozwala na odnotowywanie działań, które wykraczają poza czynności uwzględnione w statystyce dziennej (np. pasowanie na czytelnika, akcesja nowości, ewentualnie komputeryzacja).
  • Zmodyfikowano półroczne i roczne zestawienia czytelnictwa (wprowadzając możliwość dokumentowania stopnia wykorzystania innych zbiorów oraz internetu).
  • Zmodyfikowano rubrykę Stan i wartość zbiorów - wprowadzając możliwość odnotowywania danych dotyczących zbiorów innych niż książki
   i czasopisma.
  • Zamiast dotychczasowych rubryk związanych
   z hospitacjami, wizytacjami, poradnictwem wprowadzono jedna rubrykę ogólną.
  • Realizację programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zastąpiono edukacja czytelniczą i medialną.
  • Wprowadzone miejsce na odnotowywanie zajęć dodatkowych, które nauczyciele bibliotekarze bardziej lub mniej samorzutnie wykonywali.

   

  Mamy nadzieję, że nowy wzór Dziennika biblioteki szkolnej (uwzględniający przemiany zachodzące
  w bibliotekach szkolnych) umożliwi bibliotekarzom precyzyjniej dokumentować swoja pracę.