Biblioteka w Szkole nr 01/2006

 
  • Redaktor naczelny: Juliusz Wasilewski
  • Numer: 01/2006
Oceń:
Nakład wyczerpany

Nakład w formie drukowanej został wyczerpany.

Zapraszamy do zakupu poszczególnych artykułów online (spis treści poniżej).

Opis

W numerze m.in.: program kształcący świadomych użytkowników informacji; badania księgozbioru bibliotek szkolnych; przygotowanie biblioteki do matury; MOL Optivum; program dla przyszłych studentów; wolontariat w szkole. Na okładce: Harold Pinter, laureat literackiej Nagrody Nobla 2005.

Spis treści - wykaz
Zagadnienia
1Juliusz Wasilewski
Zapomniane źródła
Cena: 1,00 złWięcej
4-7Joanna Przybylska
Badania księgozbioru bibliotek szkolnych
Cena: 3,00 złWięcej
8-9Bożena Widła
Przygotowanie biblioteki szkolnej do nowej matury z języka polskiego
Cena: 2,00 złWięcej
Czytelnik w bibliotece
2-4Władysława Kiernicka, Bożena Widła
Jestem użytkownikiem informacji. Program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia
Cena: 2,00 złWięcej
10Bożena Kozieńska
Będę studentem. Program zajęć w szkole ponadgimnazjalnej
Cena: 1,00 złWięcej
11Dorota Bielawska
Czytaj książki codziennie - koniecznie! Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI
Cena: 1,00 złWięcej
12-13Agata Banet, Elżbieta Wójcik
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Cena: 2,00 złWięcej
13-15Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz
Czy warto mieć hobby? Projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum
Cena: 2,00 złWięcej
16Ewa Żaczek
Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - krótki zarys historii książki. Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum
Cena: 1,00 złWięcej
Scenariusze
17-19Kamilla Dudek
A źródło wciąż bije. Życie i twórczość Jacka Kaczmarskiego. Montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Cena: 2,00 złWięcej
20-21Barbara Wanda Jachimczak
Golgota. Scenariusz wielkopostny
Cena: 2,00 złWięcej
22-26Monika Kulik
Ludzie listy piszą. Przedstawienie teatralne
Cena: 3,00 złWięcej
Informacje
27Ewa Dolata-Makuch
Paweł Huelle - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Cena: 1,00 złWięcej