Biblioteka - Centrum Informacji nr 02/2014

 
  • Redaktor naczelny: Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka
  • Numer: 02/2014
  • Stron: 28
Oceń:
Nakład wyczerpany

Nakład w formie drukowanej został wyczerpany.

Artykuły online nie są w tej chwili dostępne.

Opis

Temat z okładki: Biblioteka szkolna za 10 lat.

Spis treści - wykaz
Perspektywy i innowacje
3-5Mirosława Bogacz
Szkolne centrum uczenia się w 2025 r. Prognozy
6-8Danuta Brzezińska
Space for learning. Biblioteka szkolna jako centrum uczenia się
Arkana warsztatu
11-14Hanna Basaj
Prezi. Alternatywa dla PowerPointa?
14-16Urszula Hoczyk
Bezpieczeństwo dzieci w sieci. Przykłady bezpłatnych zabezpieczeń
Z doświadczeń/ z bibliotek
17-18Katarzyna Chojnacka-Musiał
Biblioteka szkolna w opinii uczniów
Scenariusze i projekty
19-21Michał Luberda
Tajemnice ukryte w obrazach. Scenariusz lekcji wiedzy o kulturze
22Michał Luberda
Mobilna edukacja w szkole?
Przedstawiamy SCI
23-24Beata Walczak
Kilka refleksji o bibliotece szkolnej
25-27Elżbieta Rafińska
Biblioteka XXI w. Rozmowa z bibliotekarzami szkolnymi z Otter (Dania)