Biblioteka w Szkole nr 04/2014

 
  • Redaktor naczelny: Juliusz Wasilewski
  • Numer: 04/2014
  • Stron: 36
Oceń:
Nakład wyczerpany

Nakład w formie drukowanej został wyczerpany.

Zapraszamy do zakupu poszczególnych artykułów online (spis treści poniżej).

Opis

Gratis:

Plakat: W bibliotece obowiązuje kulturka (format A3)

Spis treści - wykaz
Zagadnienia
3-4Juliusz Wasilewski
Aktualności
4Wiesława Kopik
Ankieta
Biblioteka dyrektora
5-8Jolanta Laskowska
Biblioteczna przestrzeń w szkole
Prawo w szkole
9Dariusz Skrzyński
Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora
11-12Dariusz Skrzyński
Prawnik odpowiada
Czytelnik w bibliotece
13-15Alicja Maciejewska
Noc z piratami. Impreza czytelnicza
Więcej
16-17Ilona Kołodziej
Emocje w tekstach kultury i w życiu. Scenariusz zajęć
18-19Grażyna Kunka
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
20Agnieszka Witwer
Niezwykła historia Lolka. Konkurs czytelniczy
21Agnieszka Witwer
Historia Karola Wojtyły. Konkurs czytelniczy
22-23Teresa Młyniec
Rok św. Jana z Dukli. Propozycje konkursów
23Katarzyna John
W poszukiwaniu skarbu. Scenariusz zajęć
Scenariusze
24-27Witold Pelka
Kurier. Scenariusz spektaklu o Janie Karskim
28-31Agnieszka Stawowska
Czy słyszał pan o św. Janie z Dukli? Scenariusz przedstawienia
Krótko
32-33Bernadeta Listwoń
Przegląd książek
35Zbigniew Gruszka
Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
Informacje
34-35Bożena Kozieńska
Książka w Kanadzie. Okiem turystki