Wszystko dla Szkoły nr 06/2006

 
  • Redaktor naczelny: Jan Wasilewski
  • Numer: 06/2006
  • Stron: 25
Oceń:
Nakład wyczerpany

Nakład w formie drukowanej został wyczerpany.

Zapraszamy do zakupu poszczególnych artykułów online (spis treści poniżej).

Opis

Temat numeru:

Dziecko: edukacja, wychowanie, czas wolny.

 

Czasopismo:

Ogólnopolski miesięcznik, przeznaczony dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół wszystkich typów. Celem czasopisma jest możliwie szeroka prezentacja życia szkolnego, alternatyw edukacyjnych oraz pomysłów inspirujących do realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Każdy numer ma charakter monotematyczny, stanowiąc kompendium wiedzy na dane zagadnienie.

Spis treści - wykaz
Od redakcji
1Barbara Klimczak
Od redakcji: Dzieci są takie różne..., ale mają tyle ze sobą wspólnego
Cena: 1,00 złWięcej
Jak wychowywać skutecznie?
2-6Zofia Gajewska
Kiedy i jak kształtować postawy proekologiczne?
Cena: 3,00 złWięcej
6-10Beata Rechnio
Czas wolny - radość i problem
Cena: 3,00 złWięcej
Jak się uczyć?
11-18Michał Malinowski
Muzeum Opowiadaczy Historii - nowa forma muzeum etnograficznego
Cena: 3,00 złWięcej
Jak wiedzieć więcej?
18-24Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą: Dzieci Cena: 3,00 złWięcej