Biblioteka w Szkole nr 06/2003

 
  • Redaktor naczelny: Juliusz Wasilewski
  • Numer: 06/2003
Oceń:
Nakład wyczerpany

Nakład w formie drukowanej został wyczerpany.

Zapraszamy do zakupu poszczególnych artykułów online (spis treści poniżej).

Opis

W numerze m.in.: nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej; edukacyjna funkcja biblioteki szkolnej; rola nauczyciela bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy uczniów przy wykorzystywaniu multimediów; jak przekształcić biblioteki szkolne w centrum informacji multimedialnej; biblioteka szkolna na miarę XXI wieku; scenariusze o Afryce; marketing w bibliotece szkolnej.

Spis treści - wykaz