Dziennik biblioteki szkolnej

 
 • Autor:
 • Stron: 38
 • Rok wydania: 2017
 • ISBN:
Oceń:
Włóż do koszyka

Dodaj do koszyka

Cena: 15,00 zł

Płatność przelewem, online lub kartą. Dla szkół możliwość płatności na podstawie faktury.

Wlóż do przechowalni

Dodaj do przechowalni

Książka będzie czekała w przechowalni, byś mógł zamówić ją później.

Opis

Zapisz, co robisz! Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokumentowanie swojej pracy.

Dziennik Biblioteki Szkolnej powstał w wyniku dyskusji doświadczonych nauczycieli bibliotekarzy, odpowiada na potrzeby dokumentowania pracy nowoczesnej biblioteki, która gromadzi i udostępnia różnorodne zbiory oraz zasoby internetu, prowadzi pracę pedagogiczną.

 

Podstawowe zmiany w stosunku do "starego" dziennika

 • Wyeliminowano odwołania do nieaktualnych przepisów prawnych.
 • Rozszerzono rubrykę określającą godziny otwarcia i czas pracy osób zatrudnionych
  w bibliotece - uwzględniono m.in. fakt, że biblioteka nie musi się składać tylko
  z wypożyczalni i czytelni, że czas pracy poszczególnych osób może się w trakcie roku szkolnego zmieniać.
 • Rubrykę Roczny plan pracy biblioteki zastąpiono obszerniejszymi Zamierzeniami.
 • W dziale Dziennik zajęć zrezygnowano
  z podziału tygodniowego, zlikwidowano obowiązek wyszczególniania liczby wypożyczeń
  z podziałem na literaturę piękną
  i popularnonaukową, wprowadzono za to możliwość odnotowywania stopnia wykorzystania innych materiałów oraz źródeł (np. płyty CD, internet).
 • Wprowadzono dział Realizacja zajęć, co pozwala na odnotowywanie działań, które wykraczają poza czynności uwzględnione w statystyce dziennej (np. pasowanie na czytelnika, akcesja nowości, ewentualnie komputeryzacja).
 • Zmodyfikowano półroczne i roczne zestawienia czytelnictwa (wprowadzając możliwość dokumentowania stopnia wykorzystania innych zbiorów oraz internetu).
 • Zmodyfikowano rubrykę Stan i wartość zbiorów - wprowadzając możliwość odnotowywania danych dotyczących zbiorów innych niż książki
  i czasopisma.
 • Zamiast dotychczasowych rubryk związanych
  z hospitacjami, wizytacjami, poradnictwem wprowadzono jedna rubrykę ogólną.
 • Realizację programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zastąpiono edukacja czytelniczą i medialną.
 • Wprowadzone miejsce na odnotowywanie zajęć dodatkowych, które nauczyciele bibliotekarze bardziej lub mniej samorzutnie wykonywali.

 

Mamy nadzieję, że nowy wzór Dziennika biblioteki szkolnej (uwzględniający przemiany zachodzące
w bibliotekach szkolnych) umożliwi bibliotekarzom precyzyjniej dokumentować swoja pracę.