Ubezpieczenie NNW i OC w szkole

 
Oceń:
Opis

Porady eksperta prawa oświatowego. Zasady zawierania przez szkoły i placówki oświatowe umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC). Artykuł omawia przedmiot i zakres ubezpieczenia, wypłatę świadczenia, obowiązki i prawa ubezpieczającego. Dodatkowo zawiera odpowiedzi na związane z tymi zagadnieniami pytania z życia szkoły.

Pliki
TypNazwaRozmiar
2011_07_08_BwS_08_11.pdf1,86 MBPobierz
Słowa kluczowe

Ubezpieczenia