Program edukacji czytelniczej i medialnej dla klas I-III

 
Oceń:
Opis

Interesujący materiał dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. Głównym celem programu jest przygotowanie młodszych uczniów do świadomego korzystania z biblioteki i książki. Na początkowym etapie kształcenia treści edukacji czytelniczej i medialnej można łączyć i realizować z treściami edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej i środowiskowej. W tym przypadku koordynatorem zintegrowanej ścieżki edukacyjnej jest bibliotekarz, z którym współpracuje grono pedagogiczne. Realizacja programu odbywa się w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, lekcji w bibliotece, imprez i uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami, wycieczek np. do teatru czy redakcji czasopisma. Program zakłada m.in. cykl lekcji bibliotecznych, wycieczki do bibliotek i księgarni, wyjścia do teatru i kina, prace na rzecz biblioteki a także zajęcia otwarte dla rodziców.

Pliki
TypNazwaRozmiar
2004_04_BwS_12_14.pdf1,08 MBPobierz
Słowa kluczowe

Edukacja czytelnicza i medialna - program; Edukacja czytelnicza i medialna - rozkład materiału