Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>
A źródło wciąż bije. Życie i twórczość Jacka Kaczmarskiego. Montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Kamilla Dudek

Montaż słowno-muzyczny przybliżający uczniom postać legendarnego artysty. Scenariusz ma formę wywiadu, w którym wykorzystane są autentyczne wypowiedzi Kaczmarskiego. Materiał w bardzo przystępny i interesujący sposób przedstawia informacje o biografii i twórczości pieśniarza w kontekście kulturowym i historycznym.

 
Badania księgozbioru bibliotek szkolnych
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Joanna Przybylska

Czy warto badać stan księgozbioru bibliotek szkolnych? Autorka, pracownik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przedstawia przykładową metodologię takich badań. Obszerny artykuł zawiera szczegółowe wyniki badań przeprowadzonych w gminie Kostrzyn oraz wnioski ogólne.

 
Będę studentem. Program zajęć w szkole ponadgimnazjalnej
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Bożena Kozieńska

Opisany program został przeprowadzony przy współpracy nauczycieli języka polskiego, historii, informatyki oraz wychowawcy klasy. Jego celem było wdrożenie maturzystów do sprawnego korzystania z dużej biblioteki naukowej. Przy okazji uczniowie poznali także historię książki, podnieśli swoją kulturę czytelniczą, rozwinęli zainteresowania. Sprawdzony w praktyce i, co wykazała ewaluacja, skuteczny.

 
Czy warto mieć hobby? Projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz

Lekcja zapoznająca uczniów z różnymi rodzajami zainteresowań, z użyciem m.in. metody warsztatowej. Uwzględnia wykorzystanie wiadomości zaczerpniętych z internetu - w postaci wydruku, więc nie musi być przeprowadzona przy komputerze (ale może). Zawiera także scenariusz wystawy i giełdy hobbistycznej oraz obszerną bibliografię.

 
Czytaj książki codziennie - koniecznie! Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Dorota Bielawska

Ciekawy scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo i kształcących nawyk korzystania z biblioteki szkolnej. Popularyzuje kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom". Zawiera gotową do skopiowania i rozdania uczniom krzyżówkę.

 
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Agata Banet, Elżbieta Wójcik

Artykuł przedstawia różnorodne formy pracy z młodymi wolontariuszami w gimnazjum. Propozycja wielu działań, np.: udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i innych akcjach charytatywnych, rozpoznawanie potrzeb środowiska szkolnego, urządzanie zbiórek na rzecz osób potrzebujących. Sprawdzone w praktyce sposoby propagowania wśród uczniów idei pomocy innym.

 
Golgota. Scenariusz wielkopostny
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Barbara Wanda Jachimczak

Montaż słowno-muzyczny przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Czas trwania - ok. 20 minut. Zawiera sugestywne opisy Męki Pańskiej zaczerpnięte z widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich.

 
Jestem użytkownikiem informacji. Program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Władysława Kiernicka, Bożena Widła

Program mający na celu rozwinięcie podstawowych umiejętności użytkownika informacji. Przeznaczony do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej. Zrealizowany przez nauczyciela bibliotekarza oraz nauczyciela przedsiębiorczości (wychowawcę klasy). Szczegółowy opis, obszerna bibliografia.

 
Ludzie listy piszą. Przedstawienie teatralne
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Monika Kulik

Obszerny materiał służący zapoznaniiu uczniów z historią epistolografii oraz zachęcający ich do pisania listów. Scenariusz przedstawienia ukazuje w interesujący sposób tradycje epistolograficzne (m.in. na przykładzie fragmentów listów Sobieskiego do Marysieńki, listów Mickiewicza, Sienkiewicza). Sięga też do współczesności i pisania maili oraz SMS-ów w "młodzieżowym" stylu. Dodatkiem do artykułu są propozycje...

 
Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - krótki zarys historii książki. Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Ewa Żaczek

Sprawdzony w praktyce - konspekt stał był podstawą lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli. W zwięzłej, przystępnej formie wyjaśnia uczniom rozwój i przemiany książki. Powiązany z wystawą przygotowaną przy udziale uczniów. Uwzględnia dyskusję na temat wynalezienia druku.

 
Paweł Huelle - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Ewa Dolata-Makuch

Obszerne zestawienie obejmuje twórczość pisarza, opracowania jego życia i twórczości oraz udzielone przez niego wywiady. Uzupełnienie bibliografii autorstwa Doroty Chyclak: http://www.bibliotekawszkole.pl/archiwum/2006/01/uzupelnienie.php.

 
Przygotowanie biblioteki szkolnej do nowej matury z języka polskiego
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/2006 | Autor: Bożena Widła

Czas, kiedy uczniowie przygotowują się do matury, przysparza dodatkowych obowiązków także nauczycielom bibliotekarzom. Autorka radzi, w jaki sposób przetrwać najazd maturzystów na bibliotekę szkolną i jak sprawić, aby stali się oni świadomymi użytkownikami informacji. Tekst zawiera także sugestię opracowań potrzebnych uczniom podczas przygotowywania się do matury z języka polskiego.

Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>