Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>
Bibliotekarz szkolny - substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca? Zagadnienia etyczne
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Małgorzata Gwadera

Kontrowersyjny tekst o powinnościach moralnych nauczyciela bibliotekarza. Czy Harry Potter może wyrządzić młodemu czytelnikowi krzywdę? Czy do zadań nauczyciela bibliotekarza należy wychowywanie uczniów, kontrolowanie ich lektur? Czy bibliotekarz bywa cenzorem? Artykuł obowiązkowy dla wszystkich, którzy traktują swój zawód jak misję. Nie trzeba się zgadzać - trzeba przemyśleć!

 
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje. Część 3
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Ewa Sułek-Mulawa

W artykule, który stanowi ostatnią część cyklu (części wcześniejsze w poprzednich numerach miesięcznika), przedstawiono propozycje i komentarze eksperta MEiN pomocne w sporządzaniu sprawozdania do kuratorium oświaty w punktach 4 a, 4 c i 4 e § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli1, a także wskazówki dotyczące opisu i analizy w odpowiedzi na wymagania § 8 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia, poparte konkretnymi przykładami...

 
Europejski Dzień Języków. Scenariusz wystawy dla szkół ponadgimnazjalnych
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Barbara Pasierbiewicz

Nauka języków obcych jest koniecznością. Warto promować ją chociażby przez świętowanie Europejskiego Dnia Języków. Proponowana wystawa dotyczy Francji, ale można potraktować ją jako przykład i przedstawić w ten sposób także inne kraje, języki i kultury. Stanowi interesujące urozmaicenie nauki języków obcych i pretekst do współpracy nauczyciela języka z biblioteką szkolną.

 
Guliwerowy "Kufer z książkami"
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Dorota Fiebich

Tekst o inicjatywie pisma "Guliwer", dzięki której można wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej. Szkoła w bardzo trudnej sytuacji otrzymała kufer wypełniony nowymi lekturami.

 
Lekturomania. Turniej dotyczący znajomości Chłopców z Placu Broni
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Anna Skwara

Ciekawy konkurs wykorzystujący "gwiazdę pytań". Oprócz tego pytania dodatkowe. Przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. Do przeprowadzenia w ciągu 45 minut. Może służyć podsumowaniu omawiania lektury.

 
Lubię baśń, ma smak... Propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Bożena Wierczińska

Trzymiesięczny cykl zajęć, zwieńczonych "Tygodniem z Baśnią". Świetny przykład współpracy interdyscyplinarnej - oprócz nauczyciela bibliotekarza w realizacji projektu brali udział nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego, historii, plastyki, muzyki, wychowawcy klas. Przykładowe działania - konkurs literacki, konkurs oratorski, etiudy teatralne, baśniowe słówka po angielsku. Sprawdzony w praktyce.

 
Mity greckie. Scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas I szkoły ponadgimnazjalnych
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Maria Leśniak

Propozycja zajęć międzyprzedmiotowych integrujących treści przedmiotowe z geografii, historii, wiedzy o kulturze, języka polskiego, technologii informacyjnej. Zawiera harmonogram działań, kryteria oceny, przykład kontraktu. Do realizacji w ciągu semestru. Przykładowe tematy: historia starożytnej Grecji, tworzenie drzewa genealogicznego postaci mitologicznych, nawiązania do mitów w literaturze. Sprawdzony w praktyce.

 
Od Sokratesa do Arystotelesa. Montaż słowno-muzyczny
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Barbara Wanda Jachimczak

Scenariusz dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej. Stanowi rodzaj słowno-muzycznego komentarza i podsumowania trzech lektur: Platona Obrony Sokratesa i Uczty oraz Arystotelesa Poetyki (fragmentów).

 
Śladami baśni polskich. Zajęcia w czytelni propagujące akcję "Cała Polska czyta dzieciom"
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Alina Michalska

Projekt dla klas I-III szkoły podstawowej, do przeprowadzenia w czytelni. Realizacja przewidziana na cały rok szkolny. Dzieci zapoznają się z baśniami z różnych regionów Polski (w materiale proponowane są konkretne teksty). Na zakończenie - pytania konkursowe sprawdzające znajomość omówionych baśni.

 
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... Scenariusz wieczorku poetycko-muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok

Scenariusz wykorzystujący twórczość księdza poety wraz z wyjaśniającym komentarzem. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 
Stan chorobowy. Scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Jolanta Domek-Tobolska

Zabawna inscenizacja dla najmłodszych. Występują w niej postacie z ulubionych książek i baśni, które przychodzą do lekarza, żeby szukać skutecznego środka na tajemniczą chorobę - NTC...

 
Standard czy ewenement?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 05/2006 | Autor: Elżbieta Zaborowska

Pełen etat bibliotekarza, nowoczesne centrum multimedialne - tak wygląda mała wiejska szkoła podstawowa. Czy taki stan rzeczy powinien być wyjątkowy? Autorka przedstawia swoje doświadczenia, przemyślenia dotyczące przemian bibliotek szkolnych oraz wnioski natury ogólnej.

Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>