Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Fobia szkolna
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Julia Kochelak

We współczesnej szkole codziennie można spotkać znaczną liczbę uczniów reagujących zaburzeniami emocjonalnymi na liczne trudności i niepowodzenia szkolne. Bóle głowy czy brzucha, drżenie rąk, wymioty, duszności lub przyspieszone bicie serca to widoczne ob

 
Hospitacja diagnozująca
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Barbara Ciebień

Sens hospitacji diagnozującej polega na obserwacji umiejętności uczniów. Powinna być zatem przygotowana specjalnie, jako popis czy pokaz uczniowski. Autorka prezentuje hospitację diagnozującą przeprowadzoną na lekcji plastyki w klasie V.

 
Metoda nauczania i jej ewaluacja
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Erich Petlak

Artykuł wyjaśniający wielorakie aspekty pojęcia ewaluacji, skupiony na właściwej ocenie i doborze metod nauczania do procesu wychowawczo-kształcącego.

 
O etyce zawodu nauczyciela
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Olga Anna Jabłonko

W tekście sformułowano argumenty dowodzące, że pojawienie się chociażby elementów etyki zawodowej w procesie kształcenia nauczycieli podniosłoby niewątpliwie poziom refleksji etycznej. Autorka omawia ponadto kwestię pedagogiki wartości oraz autorytetu mor

 
Po co w szkole potrzebny jest pedagog?
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Joanna Pelikan

Scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV.

 
Problem wychowawczy w klasie II podstawowej szkoły masowej. Analiza i opis przypadku
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Beata Rechnio

Analiza przypadku jest jedną z bardziej kłopotliwych form relacjonowania działań wychowawczych. Podobnie jak same działania, tak i ich opis wymaga rzetelności, wyobraźni i taktu. Prezentujemy przykład analizy problemu wychowawczego w klasie II podstawowej

 
Przede wszystkim profilaktyka
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Wiesława Staśkiewicz

Na raka piersi zapada corocznie ponad 10 tys. kobiet. Autorka na co dzień: pielęgniarka szkolna wdraża wśród uczennic i pracownic szkoły program pozwalający jak najwcześniej reagować na ewentualne sygnały własnego organizmu.

 
Schody nie do nieba
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Anna Rzędowska

Awans zawodowy nauczycieli zyskał już stałe miejsce w rzeczywistości szkolnej. Jedni realizują go z poczucia obowiązku, inni z powodu ambicji czy chęci "dogonienia" awansowanych kolegów, a jeszcze inni - po prostu dla pieniędzy...

 
WDN w planowaniu pracy szkoły
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Krystyna Wiącek

Intencją Autorki artykułu jest pomoc w efektywniejszym zorganizowaniu i działaniu strategii Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, stopniowo wdrażanego w polskich szkołach od 1995 roku.

 
Więcej praktyki, mniej teorii!
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Mirosław Naleziński

Niekonwencjonalne spojrzenie na polską oświatę z propozycją wprowadzenia przedmiotu o nazwie "Szkoła (prze)życia", zdaniem Autora: bardziej przydatnego niż nadmiar informacji teoretycznych z różnych dziedzin...

 
Życie szkoły - szkołą życia, odc. 4
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 04/2007 | Autor: Teofil Dziekan

Kolejny odcinek (o)powieści w odcinkach. Oto szkołę odwiedza matka jednej z uczennic...

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>