Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Dom i szkoła
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Anna Rzędowska

Przeciętni rodzice pojawiają się w szkole na wezwanie - albo wówczas, gdy ich dziecko ma lub sprawia problemy, albo przy okazji wywiadówki. Czyli zbyt późno i zbyt rzadko.

 
Mówić, aby słuchały - słuchać, gdy mówią
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Hanna Pawliczak, Renata Wesołowska

Kontakt między rodzicami a dzieckiem jest sprawą bardzo osobistą; niekiedy - bardzo trudną. Często zastanawiamy się, jak nauczyć się mówić, aby dzieci nas słuchały i jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły...

 
Otwarte zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (klasa I)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Beata Rechnio

Zajęcia ukierunkowane na doskonalenie techniki rachunkowej oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.

 
Podstawowe potrzeby zaspokajane w rodzinie
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Maria Florczak

Środowisko rodzinne to główny ośrodek rozwoju sfery emocjonalnej, osobowości i postaw moralnych dzieci. Rodzice są nauczycielami swego dziecka - mają nauczyć je tradycji, przekazać wartości moralne, przygotować do podejmowania decyzji.

 
Rada rodziców
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Anna Rzędowska

Znowelizowana ustawa oświatowa wymaga, aby rada rodziców (do niedawna dobrowolna) funkcjonowała w każdej szkole i placówce jako niezależny organ reprezentujący ogół rodziców i prawnych opiekunów uczniów. W tekście: podstawowe informacje na ten temat oraz przykładowy regulamin rady rodziców.

 
Spotkania z rodzicami
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Teresa Słowikowska

Dwa scenariusze spotkań, na których rodzice mają okazję spojrzeć na własne dziecko jak na ucznia - mającego w klasie inne niż w domu potrzeby i wyobrażenia na własny temat.

 
Święto Mamy i Taty
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Katarzyna Rezmer

Inscenizację wg tego scenariusza przygotowali uczniowie klasy III dla swoich rodziców. Praca nad wszystkimi rolami, konferansjerką i kostiumami wywoływała ogromne emocje. Niemniejsze towarzyszyły dorosłej widowni...

 
Słodkie dzieci
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Piotr Fichna

dr hab. n. med. Piotr FICHNA Na świecie przybywa ludzi z cukrzycą. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest coraz częstsza zapadalność na tę chorobę wśród dzieci i młodzieży. Jakie są tego przyczyny? Jak przygotować dzieci do życia z tą chorobą, z rygorem, jaki narzuca?

 
Trudności w pisaniu i czytaniu
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Beata Rechnio

Racjonalne współdziałanie szkoły i rodziców pomoże dziecku pokonać napotkane trudności, a także ustrzeże je przed zaburzeniami emocjonalnymi, które bardzo często są skutkiem braku właściwej reakcji otoczenia na zaistniałe problemy.

 
Uczyć, aby nauczyć
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Joanna Kruszona

Pomysł na cykl zajęć o charakterze wychowawczym, przybliżających eklektyzm kulturowy i specyfikę miasta. Roboczy tytuł "Tolerancja" stał się mottem przewodnim, dzięki któremu obcy, inny nie będzie znaczyć tyle, co gorszy.

 
Włączenie rodziców w pomoc dziecku
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Dagmara Salamon

Dobre przygotowanie do szkoły nie jest wynikiem samorzutnego dojrzewania, lecz owocem pracy włożonej przez opiekunów w rozwój i wychowanie dziecka. Czuwanie nad właściwym rozwojem dziecka, wyrabianie nawyków i umiejętności jest wspólnym zadaniem wychowawców i rodziców.

 
Życie szkoły - szkołą życia (odc. 11)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2007 | Autor: Teofil Dziekan

Akcja zadrzewiania dostarcza wielu emocji. Jasne jest tylko to, że "zielonym do góry"...

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>