Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Adam Mickiewicz
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Janina Kubiak

Lekcja biblioteczna dla klasy VIII

 
Biblioteka obecna w szkole
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Barbara Tomkiewicz

 
Biblioteki i pamiątki polskie na Litwie i Białorusi
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Maria Krajewska, Barbara Tomkiewicz

 
Działalność gospodarcza w szkołach

Możliwości korzystania przez jednostki oświaty i wychowania ze środków pozabudżetowych

 
Hospitacja biblioteki. Poradnik dla dyrektora szkoły
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz

Obszerny poradnik przedstawiający praktyczne aspekty hospitacji biblioteki szkolnej. Zawiera omówienie tematów i zagadnień hospitacyjnych oraz uwagi metodyczne. Gotowe do skopiowania wzory protokołów.

 
 
MOL w Gdańsku
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Elżbieta Sobiborowicz

 
Zapewnienie możliwości [korzystania z biblioteki]
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 01/1992 | Autor: Juliusz Wasilewski

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>