Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Bliskie spotkania - wizyta w wypożyczalni
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć mających na celu poznanie zbiorów i zasad korzystania z wypożyczalni.

 
Jesteśmy ilustratorami katalogu
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć mający na celu utrwalenie wiadomości o elementach opisu katalogowego

 
Konspekty zajęć z edukacji czytelniczej w szkole podstawowej, część 1.
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Pierwsza część cyklu konspektów zajęć z edukacji czytelniczej w szkole podstawowej.

 
Na granicy wiedzy - katalogi biblioteczne
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć mających na celu poznanie rodzajów katalogów bibliotecznych, ich budowy i roli.

 
Poznajmy się bliżej - budowa książki
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć dla klas III-IV szkoły podstawowej, mający na celu poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji

 
Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w aspekcie dydaktyki czynnościowej.
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Alicja Dembowska

 
Tworzymy katalog ilustrowany
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć utrwalających wiadomości o katalogowaniu i katalogu ilustrowanym

 
W świecie książek i dziwów
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Pierwsza wizyta w bibliotece wraz z pasowaniem na rycerza książki

 
Wielki pokaz mody książkowej - szata graficzna książki
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć mający na celu zapoznanie z szatą graficzną książki i jej rolą.

 
Wszystko ma swój początek i koniec - wartość informacyjna karty tytułowej i spisu treści
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04/1998 | Autor: Elżbieta Wójcicka

Konspekt zajęć mający na celu nabycie umiejętności określania treści książki na podstawie karty tytułowej i spisu treści.

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>