Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Aspiracje życiowe
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Kinga Musialska

Kwestionariusz dla uczniów klas V-VI, badający ich aspiracje edukacyjne, zawodowe, materialne, bytowe, osobiste, rodzinne, kulturalne, społeczne wraz z uwarunkowaniami.

 
Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Dagmara Salamon

Przygotowanie dziecka do nauki wymaga nie tylko ogólnej troski o harmonijny i wszechstronny rozwój, lecz także znajomości cech dziecka i szczegółowych wymagań stawianych przez szkołę.

 
Gry dla zaawansowanych
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Beata Rechnio-Kołodziej

Grupowe zabawy i gry adresowane do starszej młodzieży mogą być pomocne przy nauce aktywnego słuchania i podczas kształtowania asertywności.

 
Jak realizować godziny do dyspozycji wychowawcy?
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Elżbieta Trojan

Zestawienie bibliograficzne publikacji książkowych i prasowych.

 
Prawa człowieka w Polsce i na świecie
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Genowefa Dąbrowska

Dwa scenariusze zajęć dla klasy VI: Prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (historia i społeczeństwo) oraz Prawa człowieka najważniejszym dobrem ludzkości (godzina wychowawcza).

 
Prawa dziecka
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Danuta Dębska

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, zapoznający ich z najważniejszymi zapisami Konwencji o Prawach Dziecka.

 
Właściwa motywacja
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Henryk Kraszkiewicz

Jeśli sukcesem i nagrodą jest zaspokojenie ciekawości oraz własny rozwój - każdy uczeń może taką nagrodę zdobyć dzięki bodźcom promującym ciekawość, samodoskonalenie i poszerzanie własnej wiedzy.

 
Zajęcia integracyjne
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Daria Naziemiec

Idea integracji polega na poszukiwaniu cech wspólnych zamiast koncentrować się na różnicach. Dzięki temu ludzie mogą czuć się ze sobą dobrze.

 
Życie szkoły - szkołą życia (odc. 34)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2010 | Autor: Teofil Dziekan

Katechetka postanawia uczyć także etyki...

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>