Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Dzieje pisma do momentu powstania alfabetu oraz książka starożytna
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Ewa Zielkowska

Nowoczesna lekcja na temat historii pisma - z wykorzystaniem materiałów dostępnych w internecie. Do przeprowadzenia w ICIM.

 
Głos w sprawie łączenia bibliotek (z drugiej strony barykady)
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Wiesława Rzeszowska

List do redakcji - polemika z artykułem Bogumiły Staniów Czy nowa ustawa o bibliotekach usankcjonuje łączenie bibliotek? na temat łączenia bibliotek szkolnych i publicznych ("Biblioteka w Szkole" 2008 nr 3). Odpowiedź autorki artykułu.

 
Jak uczyć samodzielności informacyjnej?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Bogumiła Staniów

Świadomość faktu, że nie da się bez współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie i wychowanie osiągnąć tak międzyprzedmiotowego, nadrzędnego celu, jakim jest przygotowanie uczniów do samokształcenia i do radzenia sobie w świecie informacji, jest w wielu krajach powszechna i oczywista. Co fachowa prasa zagraniczna pisze o współodpowiedzialności nauczycieli za kształcenie?

 
Nowa podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Bogumiła Staniów

Jakie treści dotyczące edukacji czytelniczej i medialnej uwzględniono w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego? Dlaczego niektóre kwestie dotyczące edukacji czytelniczej i medialnej pominięto, a inne zmarginalizowano? Dlaczego treści dotychczasowej ścieżki w niewielkim wymiarze i mocno rozczłonkowane zostały poupychane dość przypadkowo w różnych przedmiotach?

 
Polacy mają w sobie instynkt wolności... Scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Barbara Wanda Jachimczak

Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum, trwa ok. 20 minut. Wykorzystano m.in. wypowiedzi marszałka Józefa Piłsudskiego. Tło muzyczne to utwory Marka Grechuty.

 
Projekt reformy programowej. Próbowaliśmy to zmienić
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Danuta Brzezińska

Relacja z walki o miejsce biblioteki w zreformowanej szkole. Autorka przekonywała twórców projektu reformy programowej do tego, że zapisy muszą zostać uzupełnione o zadania dotyczące bibliotek szkolnych i roli nauczycieli bibliotekarzy. W pierwotnej wersji projektu próżno by szukać wzmianki na ten temat. Co udało się uzyskać?

 
Śladami Jana Kochanowskiego. Scenariusz konkursu dla uczniów gimnazjum
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Danuta Imańska, Agnieszka Kaczmarska, Elżbieta Kramek

Konkurs zespołowy, w trzech etapach. Poza pytaniami z życia i twórczości Jana Kochanowskiego zawiera konkurencję plastyczną - wykonanie plakatu, oraz teatralną.

 
Szkoła przetrwania. Uwolnij książkę. Ale jak?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Kazimierz Szymeczko

Felieton z cyklu: Szkoła przetrwania.

 
Warsztaty bibliotekarskie. Do pracy by się szło...
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Errata

Przegląd biblioteki po wakacjach, czyli jak dobrze zacząć nowy rok szkolny. Poradnik nie tylko dla początkujących nauczycieli bibliotekarzy.

 
Współpraca bibliotekarza ze środowiskiem zawodowym
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Danuta Zielińska-Kowalik

Warto zaangażować się w działania na rzecz lokalnego środowiska, otworzyć się na współpracę i zdobywanie wiedzy, dzielić się nią. Pomysł na organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy.

 
Zagadkus. Konkurs interdyscyplinarny
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Ewa Gobis, Małgorzata Masłowska

Konkurs przeznaczony dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Zawiera zadania z: chemii, biologii, geografii, matematyki, języka angielskiego, historii. Polecenia nie są standardowymi pytaniami, mają o wiele ciekawszą formę, np. szyfry, diagramy, zagadki. Świetny pomysł i świetna zabawa!

 
Żywe obrazy. Słynne dzieła sztuki na scenie
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 09/2008 | Autor: Izabela Kaniewska, Ewa Kantorska, Izabela Kostrzewa

Oryginalny pomysł na inscenizację słynnych dzieł malarskich. Uczniowie odtwarzają znane obrazy, a przy okazji zdobywają wiedzę i rozwijają swoją pasję twórczość. Materiał ilustrowany przykładami inscenizacji. Imponujące!

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>