Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Aż strach się bać...
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Danuta Brzezińska

Prezes Towrzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich przedstawia obawy o los bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy w związku z planowanymi przez MEN zmianami w Ustawie o systemie oświaty. Na czym miałaby polegać nowelizacja? Czy nauczyciele bibliotekarze mogą spać spokojnie?

 
Czesław Miłosz - miejsca, ludzie, nagrody. Konkurs dla klas maturalnych
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Mariola Dobrzańska

Trzy konkurencje, w tym rozsypanka i krzyżówka. Dotyczą miejsc i ludzi związanych z noblistą oraz nagród, którymi został uhonorowany.

 
Czesław Miłosz - życie i twórczość. Konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Wiesław Bielawski

22 pytania dotyczące biografii oraz twórczości noblisty. Materiał można wykorzystać w bibliotece szkolnej lub podczas zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego.

 
Czesław Miłosz. Scenariusz spotkania bibliotecznego.
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Anna Wiąckiewicz

Poświęcony pamięci noblisty. Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przypomina najważniejsze fakty z życia Miłosza, zachęca do czytania jego utworów oraz poznawania biografii.    

 
Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny. Problem znany czy nieznany?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Ewelina Augustyniak

Nauczyciele bibliotekarze deklarują znajomość metod i form pracy z uczniami dyslektycznymi. Często jednak jest to wiedza powierzchowna i niewystarczająca, żeby naprawdę pomóc. Autorka przedstawia kilka wniosków, płynących z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 
Niepełnosprawni tacy jak my. Scenariusz zajęć
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Katarzyna John

Scenariusz zajęć do wykorzystania na kółku czytelniczym w klasie IV szkoły podstawowej. Na podstawie książki Jadwigi Ruth Charlewskiej Dziewczynka spoza szyby. Scenariusz uwrażliwia uczniów na potrzeby ludzi niepełnosprawnych.

 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Dariusz Skrzyński

O tym, kto odpowiada za szkody wyrządzone przez ucznia lub przez nauczyciela. Fachowe, ale zrozumiałe wyjaśnienia i praktyczne przykłady. Artykuł przedstawia ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej, tryb postępowania w przypadku szkód wyrządzonych przez ucznia i przez nauczyciela.

 
Potrzebny jak chleb. Konkurs frazeologiczny
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Janina Witek

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Uczniowie mają za zadanie połączyć związki frazeologiczne i ich objaśnienia. Uczy korzystania ze słownika.

 
Prawnik odpowiada
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Dariusz Skrzyński

Wybrane pytania i odpowiedzi z zakresu prawa oświatowego. W tym odcinku poruszone zostały zagadnienia związane z urlopem wychowawczym, urlopem wypoczynkowym, świadczeniem urlopowym, urlopem dla poratowania zdrowia.

 
Przegląd książek
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Bernadeta Listwoń

 
Przysłowia ludowe. Scenariusz zajęć
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Marta Kleniewska

Scenariusz zajęć na podstawie Chłopów Władysława Stanisława Reymonta. Zajęcia z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej i centrum informacyjnego. Realizowane przy współudziale nauczyciela języka polskiego.  Materiał nagrodzony w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy na scenariu lekcji przedmiotowej w bibliotece "Biblioteka - centrum dydaktyczne".

 
Wyzwania
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2011 | Autor: Marcin Malinowski

Felieton z cyklu: Okiem blogera. Autor przewiduje, jakie zmiany w pracy bibliotekarzy mogą przynieść najbliższe lata. Spodziewa się, że będzie ciekawie. Czy to szansa rozwoju?

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>