Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Jak zbliżyć się do neurodydaktyki?
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Julian Piotr Sawiński

Scenariusz szkolenia nauczycieli nt. istoty i znaczenia neurodydaktyki dla uczenia się, doskonalenia i pracy nad sobą.

 
Praca z uczniem zdolnym. Zestawienie bibliograficzne
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka

Zestawienie bibliograficzne na temat metod kształcenia stymulującego rozwijanie uzdolnień.

 
Rola edukacji humanistycznej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Wiesława Tomczyk

Polonista to nie tylko nauczyciel języka polskiego, zwłaszcza gdy kultura słowa pisanego uległa wszędobylskiej cywilizacji obrazu. Rolą polonisty jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze.

 
Stymulowanie twórczej aktywności dziecka
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Beata Rechnio-Kołodziej

Nauczanie we współczesnej szkole powinno wspierać rozwijanie kreatywności uczniów. Metody aktywizujące w pracy z młodszymi dziećmi mogą być obecne w podczas realizacji zadań dotyczących wszystkich rodzajów edukacji. Artykuł zawiera przykłady ćwiczeń do wykorzystania w edukacji polonistycznej i społecznej, matematycznej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 
Szachy w szkole podstawowej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Kinga Musialska

Zajęcia szachowe mogą stać się ważną formą zajęć pozalekcyjnych i istotnym źródłem wszechstronnego rozwoju ucznia. Prowadzeniem ich może zająć się każdy wychowawca, nauczyciel czy pedagog, który umie grać w szachy.

 
Uczyć skutecznie
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Beata Rechnio-Kołodziej

Stworzenie optymalnych warunków dla twórczej aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli, modyfikowanie i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej uwzględniającej indywidualne potrzeby wychowanków pozwoli nam uczyć i wychowywać skutecznie.

 
Wśród mieszkańców Stumilowego Lasu. Scenariusz zajęć dla klasy III aktywizujący różnorodne inteligencje
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Bogumiła Gul

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem elementów dramy i gier dydaktycznych. Nawiązują do postaci z książki A. A. Milne'a.

 
Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać?
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Beata Rechnio-Kołodziej

Praca z uczniem zdolnym to przyjemność, radość i satysfakcja dla nauczyciela. Warunki ku temu może stworzyć szkoła, w której uczeń ma chęci do działania, stawia pytania i otrzymuje odpowiedzi, ma poczucie więzi społecznej, a jego wytrwałość i zaangażowanie są doceniane.

 
Życie szkoły - szkołą życia (odc. 23)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 01/2009 | Autor: Teofil Dziekan

Godzinę wychowawczą zdominował temat miłości...

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>