Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Bezpiecznie na stoku (aspekty prawne)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Artur Walczuk

Zanim nadejdą ferie, warto rozpropagować wśród uczniów zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Artykuł wyjaśnia oznaczenia i ostrzeżenia, znaki informacyjne, zadania służb pomocy, zasady kodeksu narciarskiego.

 
Dyrektor szkoły - menedżer i kreator edukacji (zestawienie bibliograficzne)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Elżbieta Trojan

Lista publikacji zwartych oraz artykułów opublikowanych w czasopismach. Ujmuje wybór literatury na temat zadań, roli i kompetencji dyrektora we współczesnej placówce oświatowej.

 
Europejskie filary uczenia się i doskonalenia (scenariusz dyskusji nauczycieli)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Piotr Julian Sawiński

Obszerny materiał, zwracający uwagę na kluczowe treści nauczania w XXI wieku oraz zadania nauczyciela.

 
Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Katarzyna Wójcik

Teoria inteligencji wielorakich w prosty i jasny sposób prezentuje potrzeby uczniów, przyjmując jako kryterium rodzaj posiadanej inteligencji, jednocześnie akcentując sposoby definiowania tych potrzeb, oraz ich zaspokajania w procesie dydaktycznym, a zatem objaśnia sposób indywidualizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 
Kierowanie procesami edukacyjnymi w szkole
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Tomasz Pelikan

Kierowanie kształceniem ma miejsce na wszystkich poziomach organizacyjnych oświaty i wychowania. Nauczyciel, posiadający autonomię w procesie kształcenia i wychowania, jest także kierownikiem zespołu klasowego i organizatorem procesów dydaktyczno-wychowawczych.

 
Profilaktyka patologii społecznej młodzieży (na przykładzie miasta Tuchów)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Ewa Sowa

Stale rosnąca liczba młodzieży przejawiającej objawy demoralizacji oraz troska o przyszłe pokolenia dorastających Polaków powodują, że wszelkie istniejące instytucje jednoczą się w działaniach, by powstrzymać falę narastającej demoralizacji wśród młodzieży. Szczególna rola przypada policji i szkole.

 
Program praktyki na stanowisku pedagoga w szkole średniej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Kinga Musialska

Program przedstawia listę zadań ogólnowychowawczych, dotyczących opieki indywidualnej, profilaktyki wychowawczej, zadań z zakresu orientacji zawodowej. Obejmuje także organizację pracy własnej.

 
Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom?
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Beata Rechnio-Kołodziej

Rolą wychowawców i nauczycieli jest wychowanie dzieci do życia w społeczeństwie, w środowisku rodzinnym i zawodowym. Warto podjąć wysiłek, by uczynić to najlepiej, jak potrafimy.

 
System oceniania zachowania w szkole podstawowej (projekt)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Maria Mróz

Proponowany system opiera się na plastycznym przedstawieniu zachowania uczniów w formie tabeli-grafiki.

 
Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Renata Bibik

Świadomość nauczyciela, jak ważną rolę pełnią jego umiejętności diagnostyczne, z pewnością ułatwi kontakt z rodzicem w każdym obszarze współpracy, z czego wynikać będą niewątpliwie korzyści dla ucznia

 
Życie szkoły - szkołą życia (odc. 22)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 12/2008 | Autor: Teofil Dziekan

Uczył Marcin Marcina.... czyli konferencja metodyczna dla polonistów.

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>