Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
"Ci z zawodówki"
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Aleksandra Fidziańska

Autorka wskazuje trudności, jakie ujawniają się w pracy z uczniami szkół zawodowych, i warunki, które musi spełniać nauczyciel, aby właściwie przeprowadzić z nimi zajęcia.

 
"Praktyczna" nauka zawodu a praktyczna "nauka" zawodu
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Sławomir Gaj

Co to znaczy: przygotować młodego człowieka do pracy w zawodzie, który sobie wybrał i w którym się kształci? Na jakie aspekty pracy zawodowej winien zwracać uwagę ucznia nauczyciel albo instruktor?

 
Jak pracować nad sobą? Warsztaty przyszłościowe w edukacji gimnazjalnej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Julian Piotr Sawiński

Zajęcia mające na celu zainspirować młodzież do pracy nad sobą i przekonać o znaczeniu ludzkiej fantazji.

 
Nacinanie gwintów. Konspekt zajęć z praktycznej nauki zawodu
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Henryk Kraszkiewicz

Konspekt zajęć z praktycznej nauki zawodu, przeznaczony dla klasy I technikum (zawód: technik-mechanik) na zajęcia w pracowni obróbki ręcznej. Tekst obejmuje także sprawdzian wiadomości i ankietę ewaluacyjną z krótkim komentarzem.

 
Nauka zawodu budzi wiele emocji...
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Sławomir Gaj

Dlaczego jedni uczniowie lubią uczyć się przedmiotów zawodowych, a inni ich wręcz nie znoszą? Autor wyjaśnia przyczyny tych postaw.

 
Rozkład materiału nauczania w pracowni obróbki ręcznej
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Henryk Kraszkiewicz

Program dla klasy I ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych obejmuje 9 tygodni (5 godzin ) x 2 dni zajęć = 90 godzin zajęć.

 
Wykresy momentów gnących i sił tnących w belkach. Lekcja utrwalająca
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Aleksandra Fidziańska

Lekcja utrwalająca wiadomości i umiejętności w klasie II technikum mechanicznego (przedmiot nauczania: podstawy konstrukcji maszyn). Przykład wykorzystania metody JIGSAW, umożliwiającej uczenie się we współpracy.

 
Zajęcia praktyczne - egzamin próbny w II klasie szkoły zawodowej (monter elektronik)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Leszek Szymczak, Waldemar Tymkowski

Przykład przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu próbnego w III klasie szkoły zawodowej (monter elektronik). Artykuł przedstawia sposób doboru zadania, przygotowanie dokumentacji, przygotowanie instrukcji dla ucznia, sposób oceniania, organizację i przebieg egzaminu oraz opis uzyskanych wyników.

 
Życie szkoły - szkołą życia (odc. 24)
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 02/2009 | Autor: Teofil Dziekan

W pokoju nauczycielskim pojawia się akwizytor z nadzwyczajną ofertą...

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>