Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Europejski Dzień Języków w szkole
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Stanisława Lewandowska

Europejski Dzień Języków (26 września) to dobra okazja, by propagować naukę języków obcych, popularyzować wiedze z zakresu historii języków na świecie, a także dziejów polszczyzny.

 
Jak zorganizować przegląd teatralny?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Joanna Mencel-Gwizdała

Pomysły, refleksje i uwagi praktyczne dotyczące organizacji międzyszkolnych przeglądów teatralnych.

 
Jedna biblioteka dla dwóch szkół
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Marzenna Pietrzyk

Jak sobie poradzić, kiedy w jednym lokalu funkcjonują dwie biblioteki: szkoły podstawowej i gimnazjum? Praktyczne porady.

 
Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela bibliotekarza
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Józefa Bednarz, Joanna Garstka

Kinezjologia jest nauką zajmującą się ruchem i jego wpływem na uczenie się. Artykuł stanowi przegląd podstawowych ćwiczeń poprawiających koncentrację, aktywizujących obie półkule mózgowe, usprawniających percepcję wzrokową bądź słuchową.

 
Metody badań jakości pracy biblioteki
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Anna Żarów

Badanie jakości pracy biblioteki to szukanie odpowiedzi na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje placówka. Przegląd najważniejszych technik badawczych typu: ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment, diagram skutków i przyczyn, kwestionariusz SERVQUAL.

 
Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Leszek Bernaczyk

O przekształcaniu biblioteki w centrum informacyjne, o unikaniu błędów, o pożytkach z nowoczesnej biblioteki, ale także o trudnościach i negatywnych skutkach wprowadzenia do szkoły technologii informacyjnych pisze informatyk będący dyrektorem szkoły.

 
Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje...
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Barbara Wanda Jachimczak

Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Janowi Kochanowskiemu.

 
Program działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Ewa Koc, Mariola Sitarz

Treść programu obejmuje m.in. realizację ścieżki "Edukacja czytelnicza i medialna", strategie, metody i techniki nauczania w literaturze przedmiotu, opracowanie konspektów z wykorzystaniem metod aktywizujących. Program zapoznaje nauczycieli z kartotekami i katalogami bibliotecznymi, a także przybliża im pracę pedagogiczną bibliotekarza.

 
Przedział ludożerców
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Ewa Owczarek

Scenariusz przedstawienia na podstawie wiersza Tadeusza Rózewicza List do ludożerców

 
Quo vadis człowieku XXI wieku?
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Alina Lasoń-Tumialis

Scenariusz spektaklu.

 
Standardy pilnie poszukiwane
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Juliusz Wasilewski

Od lat przy różnych okazjach środowisko nauczycieli bibliotekarzy mamione jest pustymi hasłami i zaklęciami które mają służych jedynie bezproduktywnemu "międleniu" sprawy.

 
Walka Fausta z Mefistofelesem
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 06/2004 | Autor: Dorota Pięta

Scenariusz przedstawienia

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>