Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>
Ferdydurke Witolda Gombrowicza
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik, Marta Macek

Scenariusz powiatowego konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który z okazji Roku Gombrowicza został przeprowadzony w I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

 
Gry i zabawy motoryczno-dydaktyczne
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Elżbieta Skwarek

Oprócz rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego należy zadbać o rozwój fizyczny, zwłaszcza w czasach, gdy - zamiast aktywności fizycznej - współczesne dziecko coraz częściej wybiera tkwienie bez niemal ruchu przed telewizorem lub komputerem. Jednym ze sposobów może być stosowanie w kształceniu zintegrowanym zabaw, które rozwijają zdolności motoryczne i kształtują kompetencje umysłowe. Tekst zawiera szeroki wybór takich zabaw i ćwiczeń.

 
Mikołajki
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Alina Szatkowska

Scenariusz lekcji w kl. I. Wizyta Świętego Mikołaja jako pretekst do ćwiczeń arytmetycznych, ortograficznych, słowotwórczych i składniowych. Przypomnienie zasad przechodzenia przez jezdnię. Zabawa integracyjna.

 
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w młodszym wieku szkolnym
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Joanna Sinicka

Jak znaleźć czas na kształtowanie wrażliwości i twórczego myślenia, równocześnie realizując program nauczania? Autorka prezentuje ćwiczenia dotyczące różnych aspektów twórczości, które uczą i bawią, integrując zespół uczniowski. Mogą być wykorzystywane na lekcjach różnych przedmiotów lub na zajęciach świetlicowych.

 
Skandal w naszym mieście
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Anna Rzędowska

Scenariusz niekonwencjonalnej lekcji języka polskiego w kl. III LO, nt. Granicy Z. Nałkowskiej. Próba ukazania problemu z różnych, niekiedy kontrowersyjnych, punktów widzenia.

 
Twórcza aktywność dziecka
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Beata Rechnio

Twórczość jest najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb człowieka, dlatego już dzieci w wieku przedszkolnym należy wdrażać do odważnego podejmowania wysiłków twórczych. Kreatywny nauczyciel i stosowanie metod aktywizujących w pracy lekcyjnej to niezbędne warunki sukcesu. Tekstowi towarzyszy pakiet ćwiczeń.

 
Wyspa dla Mamy
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka

Jak świętować Dzień Matki? - zajęcia zorganizowane wg tego scenariusza pomogą wszystkim uczniom klasy integracyjnej odpowiedzieć na to pytanie. Autorki zwracają szczególną uwagę na rozróżnienie celów i podział zadań dla poszczególnych grup, uwzględniając możliwości uczniów z upośledzeniem umysłowym.

 
Zabawy matematyczne
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Beata Rechnio

Głównym celem nauczania matematyki jest opanowanie przez uczniów podstaw techniki rachunkowej; osiągnięciu biegłości w obliczeniach służą systematyczne ćwiczenia rachunku pamięciowego. Jedną z metod są zabawy dydaktyczne o różnym stopniu trudności, które wdrażają do samodzielnej pracy i pozwalają zastosować wiadomości w praktyce. Prezentowane zagadki i łamigłówki dla klas I-III można dowolnie modyfikować, zależnie od umiejętności uczniów czy zakresu liczbowego.

 
Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 11/2006 | Autor: Joanna Sinicka

Scenariusz zajęć otwartych dla wychowawców świetlic. Wyzwalanie wyobraźni z zastosowaniem wizualizacji oraz ćwiczeń sensualnych.

Sortowanie
Strona 1 z 1<<<1>>>