Artykuły - wyszukiwanie według numerów

 
Numery i artykuły archiwalne
Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>
"Bawimy" się wierszami: scenariusz zajęć dla klasy 0 - III
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Bożena Chryst-Kaczak

Miejsce: biblioteka, sala lekcyjna. Czas: 1 godzina lekcyjna.   Cele: Zapoznanie dzieci z treścią utworów; Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; Pobudzenie wyobraźni; Kształtowanie umiejętności odpowiadania na zadawane pytania; Wykorzystanie potrzeb dziecka do wcielania się w role (drama); Przypomnienie form grzecznościowych (przepraszam, proszę, dziękuję); Przekazanie informacji o Święcie...

 
 
"Nasi książkowi ulubieńcy" - poranek baśniowy z książką "Nie płacz, Koziołku"
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Bożena Chryst-Kaczak

Miejsce zajęć: biblioteka, sala lekcyjna. Czas trwania: 45 minut.   Cele: Poznanie treści bajki; Uświadomienie istnienia różnych form przekazu; Zachęcenie do samodzielnego przeczytania książkowej wersji przygód "Koziołka Matołka"; Wyjaśnienie pojęcia "karta tytułowa książki"; Pobudzenie wyobraźni i wywołanie przyjemnych doznań; Wchodzenie w rolę; Próba oceny zachowania...

 
Kobieta ambitna czy zbrodniarka?: plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Anna Chody

Temat: Kobieta ambitna czy zbrodniarka? Przygotowujemy sąd nad Balladyną - bohaterką dramatu Juliusza Słowackiego.   Cele - uczeń: Rozumie pojęcia: ambicja, ambitny, potrafi określić znaczenie posiadania ambicji w życiu każdego z nas; Potrafi zająć stanowisko wobec postawy tytułowej bohaterki dramatu "Balladyna"; Gromadzi słownictwo charakteryzujące i oceniające; Ćwiczy umiejętność wyszukiwania informacji z tekstu...

 
Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Anna Zawadzka

 
Nie milcz! Szkolna debata uczniowska
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Justyna Hałgas

"Musimy budować świat, w którym żadne polskie dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju." Jan Paweł II

 
Od redakcji: Pożegnanie
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Marcin Paszkowski, Tomasz Szymański

 
Ortografia nie musi być nudna, czyli jak uczyć ortografii, aby dzieci ją lubiły
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Beata Krzyżaniak

Temat: Doskonalimy umiejętności ortograficzne w oparciu o tekst pt. "W bibliotece"   Cele zajęć: Wdrażanie do poszanowania książki; Utrwalanie poznanych zasad ortograficznych; Utrwalanie pisowni wyrazów zawartych w tekście; Kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się słownikiem ortograficznym; Wdrażanie do samokontroli i samooceny.   Metody...

 
Poznajemy zwierzęta egzotyczne i ich środowiska życia. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Marzena Bejnarowicz

Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdzenie stopnia umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.   Cele szczegółowe - uczeń: Poznaje nowe pojęcia: klimat, obszary polarne, lasy tropikalne, sawanna; Uczy się rozróżniać poznane obszary i przyporządkowuje do nich charakterystycznych przedstawicieli świata zwierząt; Rozwija słownictwo czynne i bierne pojęć związanych ze zwierzętami...

 
Przyjaciel - dobre lekarstwo na samotność: propozycja lekcji wychowawczej dla klasy IV
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Beata Gola

Czas trwania: 45 minut   Cele lekcji: Zrozumienie pojęcia "samotność"; Uświadomienie uczniom, na czym polega samotność w rodzinie, w szkole, na podwórku itd.; Wyszukiwanie sposobów na przezwyciężanie samotności; Integracja zespołu klasowego; Kształcenie umiejętności rozmawiania, dyskutowania, wyciągania wniosków opartych na zdobytej wiedzy, obserwacji i doświadczeniach życiowych.   Cele...

 
Święto matematyki w szkole
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Grażyna Kobus-Jędrzejewska, Anna Ławniczak

"Od dwóch lat organizujemy z powodzeniem w naszej szkole (szkoła podstawowa, gimnazjum) w dniu "Kangura" jednodniowe Święto Matematyki. Impreza jest okazją do podniesienia atrakcyjności tego przedmiotu, zaprezentowania międzyprzedmiotowych umiejętności uczniów, promocji działalności uczniów w środowisku lokalnym oraz uświetnienia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur bez granic."

 
Szkolne święto Kosmosu
Źródło: Wszystko dla Szkoły nr 03/2006 | Autor: Barbara Woźniak

"W naszej szkole obchodzone jest w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika - 19 lutego, może być także obchodzone w rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos - 12 kwietnia (Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki i Lotnictwa)."

Sortowanie
Strona 1 z 2<<<12>>>